Üniversitemiz Vakfınca yemek bursu verilen öğrencilerimizin Mart ve Nisan aylarına ait burs ödemeleri, 3 Nisan 2020 Cuma günü itibariyle hesaplarına yatırılmıştır.