Vakfımız sizlerin maddi katkılarıyla daha da güçlü olacaktır. 

Vakfımızın güçlenmesi Sinop Üniversitesi’ nin güçlenmesini, öğrencilerimizin ve birimlerimizin daha donanımlı hale gelmesini sağlayacaktır.

Vakfımıza maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz.

Vakıf Yönetim Kurulu   

                   

 

Aylara Göre Vakfımıza Bağış Yapanlar

2020201920182017
Ocak OcakOcakOcak
ŞubatŞubatŞubatŞubat
MartMartMartMart
NisanNisanNisanNisan
MayısMayısMayısMayıs
HaziranHaziranHaziranHaziran
TemmuzTemmuzTemmuzTemmuz
AğustosAğustosAğustosAğustos
EylülEylülEylülEylül
EkimEkimEkimEkim
KasımKasımKasımKasım
AralıkAralıkAralıkAralık